e-mail peter.naglitsch@gmail.com    
telefon OBS! Nytt telefonnummer:
070-777 41 47
   
var finns jag? I Märsta, 4 mil
norr om Stockholm